งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

16 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด

พิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ การประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแข่งขันเรือยาว 5 ประเภท ได้แก่ เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือจิ๋วและเรือเชื่อมความสามัคคีท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5598 3221 -30


Top