ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณ 4 มุมเมือง ของเกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ ใต้สะพานปรีดีย์ฯ เจดีย์ศรีสุริโยทัย หน้าพระราชวัง จันทรเกษม ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

จัดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมและจัดสถานที่ลอยกระทงสำหรับประชาชน
กิจกรรม
- การประกวดนางนพมาศ
- การประกวดโคมแขวน
- การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- การแสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และกิจกรรมอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 3524 6076-7


Top