งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตระการตาไปกับการแสดงแสง เสียง จำลองเหตุการณ์การสร้างรถไฟในสมัยสงคราทโลกครั้งที่ 2 พร้อมการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด และมหรสพต่างๆมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1778 ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top