งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน

บ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

ชิมชาดอยแม่สลอง ชมดอกซากุระบาน
การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า
การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

`องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทรศัพท์ 0 5376 7038`


Top