สืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2559

14 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดงาน

สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

            นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ททท. ได้สืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และซึมซับประเพณีไทย สำหรับในปีนี้ ททท. ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ 5 พื้นที่  ได้แก่  งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณประจำปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่       งานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  การจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดตาก ประจำปี 2559” ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก  งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ      ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2559  ณ อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

           

ในส่วนของการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2559 ณ สวนสันติชัยปราการนี้ ททท. ได้จัดงานในบรรยากาศของประเพณีไทยผสานความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ชมขบวนแห่ พุทธบูชา เพ็ญทวาทศมาสซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมขบวนกว่า 100 คนเพื่ออัญเชิญเสลี่ยงพระประทีป นางในเชิญโคมพระประทีป เชิญกระทง ทหารเชิญตุง และเครื่องสูง ซึ่งเริ่มแห่จากแยกบางลำพูมาตามถนนพระอาทิตย์มุ่งหน้าสู่สวนสันติชัยปราการ นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดประเพณีอาบน้ำเพ็ญ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่า หากได้อาบน้ำตามแม่น้ำลำคลองหรือน้ำที่รองไว้ในภาชนะที่ตั้งไว้กลางแจ้ง ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง และอธิษฐานในสิ่งดีๆ จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เนื่องจากน้ำที่ต้องแสงจันทร์ในคืนนี้ จะช่วยสะเดาะเคราะห์และขจัดสิ่งไม่ดีไปจากชีวิต ซึ่งน้ำมนต์ที่ใช้ในพิธีอาบน้ำเพ็ญในครั้งนี้ นำมาจากวัดสำคัญ 5 วัด จาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือจากวัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร) จังหวัดเชียงใหม่  ภาคตะวันตกจากวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม  ภาคกลางจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และภาคใต้จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้ง ได้มีการอัญเชิญพระอุปคุตตั้งในบุษบก เพื่อเป็นพระประธานในพิธีอาบน้ำเพ็ญอีกด้วย โดยเชื่อว่า หากได้ขอพรจากพระอุปคุต จะช่วยป้องกันภยันตรายต่างๆ และอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการต่างๆ             

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า วันลอยกระทงในปีนี้ ถือเป็นวันพิเศษเนื่องจากเป็นวันเพ็ญที่ดวงจันทร์โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 70 ปี จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดในรอบ 70 ปี (Super Full Moon) ด้วยเช่นกัน อีกทั้งอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีไทยที่ ททท. จัดไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตทำสำรับของหวานเครื่องว่างชาววัง เช่น ขนมจีบไทย ขนมช่อม่วง ขนมฝอยทอง ขนมลูกชุบ สาธิตการจีบใบตองกรองมาลัย เช่น การทำกระทงใบไม้ดอกไม้สด กระทงดินไทย การร้อยมาลัย การทำเครื่องแขวนดอกไม้และโคมประทีปไทย การแทงหยวก และการปักชุดโขนละคร ซึ่งถือเป็นศิลปะไทยชั้นสูง นอกจากนี้ในช่วงเวลา 19.30 น. ขอเชิญชวนชมการลอยกระทงสาย จำนวน 20,000 ใบ ในลำน้ำเจ้าพระยา  ซึ่งจะเป็นภาพที่งดงามของแสงเทียนจากกระทงและแสงจันทร์ที่ส่องสว่างมายังพื้นน้ำ
Top