ประเทศไทยครองอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางระยะไกลที่ชาวฝรั่งเศสสนใจมากที่สุดในปี 2559

21 ธันวาคม 2559 - 21 ธันวาคม 2559

รายละเอียด

นอกจากนี้ กองบรรณาธิการ Le Routard.com ได้เปิดเผยว่า บทความที่เกี่ยวกับประเทศที่มีผู้อ่านมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่ เกาะสมุยและหมุ่เกสใกล้คืน 2.ชายฝั่งอันดามัน 3.ของดีกรุงเทพ  4.เขาสก ท่ามกลากรุงเทพ และ 5. อีสาน hidden  gem

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม สิงหาคม 2559 มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส เดินทางเข้าประเทศไทย 596,7984 คน

 

 หรือเพิ่มขี้น 8.57 เปอร์เซ็น สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 34,436.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 11.64 เปอร์เซ็น   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจองปีของปีที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.routard.com/contenu-dossier/cid135065-top-destinations-2016-site-routard.html?page=2


Top