งานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวายอาลัยด้วยใจภักดี

2 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมืองจ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ชมการแสดงแสงเสียงชุด `แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี` พระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ ย้อนอดีตสงครามโลกครั้งที่ 2 รำลึกการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว และทางรถไฟสายมรณะ การออกร้านกาชาด นิทรรศการแสดงความอาลัยของหน่วยงานต่างๆ 

และพบกับ ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินลูกทุ่ง กับบทเพลง `ฟ้าร้องไห้ ล้นเกล้าเผ่าไทย` ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกรอบการแสดง งานกาชาด จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 - 14 ธันวาคม 2559 โดยมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงพื้นบ้าน 
ตารางรอบการแสดง ` งานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวายอาลัยด้วยใจภักดี` ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 
 วัน-เดือน-ปี รอบแรก(เวลา) 
- วันที่ 2 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น. 
- วันที่ 3 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น. 
- วันที่ 4 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น. 
- วันที่ 5 ธันวาคม 2559 20.00 น. 
 - วันที่ 6 ธันวาคม 2559 20.00 น. 
 - วันที่ 7 ธันวาคม 2559 20.00 น. 
 - วันที่ 8 ธันวาคม 2559 20.00 น. 
 - วันที่ 9 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น. 
- วันที่ 10 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น. 
- วันที่ 11 ธันวาคม 2559 17.00 น. 20.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top