งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2560

6 มกราคม 2560 - 12 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด

ร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุ ชมการแสดงแสง เสียงตำนานความเชื่อพื้นเมืองอันตระการตา และร่วมแห่โคมไฟบูชาองค์พระธาตุในช่วงกลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 4251 3490-1


Top