ปั่น Slow life สวนผึ้ง @ ราชบุรี

5 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดงาน

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

การท่องเที่ยวโดยจักรยาน ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นและรณรงค์ ให้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนสีเขียว(Green City) ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับกับความเป็นอยู่แบบวิถี ชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ เราทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะท่องเที่ยวโดยไม่ทำลายและปลูกฝัง สำนึกในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในแบบEco change

กิจกรรมปั่นท่องเที่ยว บนเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอสวนผึ้ง ใกล้ชิดกับหนุ่มหล่อดาราดัง คุณโป๊ปธนวรรธน์ พร้อมยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อโลกที่สวยงามของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่www.nationtv.tv/slowlifebiketrip/ และ Facebook : slowlifebiketripสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2338-3000 ต่อ 3


Top