ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

29 มกราคม 2560 - 29 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

การแข่งขันวิ่งประเภทมาราธอน

การแข่งขันวิ่งประเภทฮาร์ฟมาราธอน

การแข่งขันวิ่งประเภทมินิมาราธอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 4324 4498-9


Top