งานของดีเมืองนราฯ และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2561

20 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

รายละเอียด

งานของดีเมืองนรา ฯ การแข่งขันเรือกอและ เรือยาวเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2561
ณ บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำหรับการจัดงานของดีเมืองนรา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ งานวันลองกอง กิจกรรมงานวันกระจูด กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวา และกิจกรรมงานแข่งขันเรือกอและหน้าพระที่นั่ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งกำหนดปล่อยขบวนแห่และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 มีพิธีปล่อยขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และพิธีเปิดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1. การจัดงานวันลองกอง
2. งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
3. การจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. งานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่ทางน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7364 2636 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7364 2647-8 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7353 2025-6


Top