ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า - เบียร์ ประจำปี 2561

8 กันยายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

จ.น่าน

รายละเอียด

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า - เบียร์  ประจำปี 2561
งานแข่งเรือประเพณี เป็นประเพณีที่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง กับพระพุทธศาสนา มีที่มาสืบเนื่องจากวัด เกี่ยวเนื่องและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และเกี่ยวเนื่องไปถึงความศรัทธาของหมู่บ้าน ชุมชน และคุ้มวัด ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียบประเพณี ของชาวล้านนาน่าน ให้แนบแน่นและรักษาไว้ เพื่อให้คนทั่วไปได้มาเยือน และมองเห็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และเมืองเก่าของจังหวัดน่านอย่างแท้จริง

- ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”
   วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ เชิงสะพานบ้านท่าค้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

- ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า - เบียร์ ตานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
   วันที่ 22-23 กันยายน 2561 นัดเปิดสนาม

- ประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว ปลอดเหล้า - เบียร์
   วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561

- ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า เบียร์
   วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ท่าน้ำบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้

- ประเพณีแข่งเรือตานสลากภัตจูมปูตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า เบียร์
   วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ท่าน้ำบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้

- ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง  ปลอดเหล้า เบียร์
   วันที่ 23-24ตุลาคม 2561

- ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล
   วันที่ 25 ตุลาคม 2561

- ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า เบียร์  เฉลิม ฉลองกฐินพระราชทาน
   วันที่ 2-4  พฤศจิกายน   2561 นัดปิดสนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแพร่ โทร, 0 5452 1118-9, 0 5452 1127, 0 5452 1119


Top