เทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดอำเภอบ่อพลอย ประจำปี 2561

19 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณศูนย์แสดงอัญมณีเทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่ายเห็ดโคน, การประกวดธิดาพลอย, คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง และการออกร้านกาชาดของอำเภอบ่อพลอย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ่อพลอย โทรศัพท์ 034 581020


Top