การประกวดว่าวไทยโบราณ ในงานกาชาด ปี 2561

28 กันยายน 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการประกวดว่าวได้ที่ www.thaifest.org และส่งแฟ๊กซ์ยืนยันการเข้าร่วมการประกวดได้ที่ เบอร์ 02 253 7433
หรือทางอีเมล  angkachat.tree@gmail.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. รับตัวว่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นางสาวอังคฉัฐ ตรีมงคล เบอร์มือถือ 083 426 3293)
3. รับฟังคำชี้แจงการจัดส่งว่าวเข้าประกวดในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4. ส่งตัวว่าว ภายในในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ฝ่ายกิจกรรม ชั้น 4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นางสาวอังคฉัฐ ตรีมงคล)
5. ตัดสินการประกวด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์ www.thaifest.org
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    โทร. 02 250 5500 ต่อ 3482 (นางสาวอังคฉัฐ ตรีมงคล) หรือ คุณสุดสงวน ทองมา
    ประธานที่ปรึกษา สมาคามกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า โทรมือถือ 081 830 4332

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครในลิงค์ PDF ด้านล่าง

หลักเกณฑ์การประกวด
1. เป็นว่าวชนิดใดก็ได้ที่ตกแต่งสวยงาม ภายใต้แนวความคิด 125 ปี สภากาชาดไทย  “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
2. ว่าวที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีความสูง ไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร และความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.45 เมตร
3. ว่าวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานฝีมือที่ผลิตเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวดในงานใด ๆฃ
4. ตัดสินจากรูปทรง สัดส่วน สีสัน ลวดลาย และความประณีตในการทำ
5. หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถส่งว่าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ตัว
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน
ตรงตามแนวคิด ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”        40 คะแนน
ความประณีตสวยงาม                          30 คะแนน
รูปทรง สัดส่วน สีสัน ลวดลาย               30 คะแนน
                    รวม                              100 คะแนน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ           โล่ห์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
                                พร้อมเงินรางวัล    จำนวน  15,000  บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล            จำนวน  10,000  บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล             จำนวน    8,000  บาท
รางวัลชมเชย             เงินรางวัล            จำนวน     5,000  บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 02 250 5500 ต่อ 3482 (นางสาวอังคฉัฐ ตรีมงคล) คุณสุดสงวน ทองมา ประธานที่ปรึกษา สมาคามกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า โทรมือถือ 081 830 4332


Top