ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

8 ตุลาคม 2561 - 17 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดงาน

หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

รายละเอียด

ร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์  พร้อมนุ่มขาวห่มขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน  มีกิจกรรมหลักดังนี้ ในตอนกลางคืนที่ศาลเจ้าจะจัดให้มีพิธีลุยไฟ  พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ไต่บันไดมีด เป็นต้น ขบวนแห่พระออกเที่ยว หรือ เยี่ยมประชาชนตามบ้านเรือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครตรัง โทรศัพท์ 0 7521 8017


Top