ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง

22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และอุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย สีสันการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง นำเสนอประเพณีลอยกระทงท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
กำหนดการ : 22-23 พฤศจิกายน 2561

เวลา / สถานที่จัดงาน
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 22.00 น.    ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 24.00 น.     ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมภายในงาน:  
กิจกรรมภายในงาน: 
- กิจกรรมลอยกระทงกาบกล้วยในแม่น้ำแม่กลอง จำนวน 400,000 ใบ
- กิจกรรมสาธิตอาหารคาวหวาน
- DIY กระทงกาบกล้วย
- การแสดงร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม
- การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร
- กิจกรรมการทำธูปและปล่อยกระทงกาบกล้วย
- การปล่อยเรือไฟล่องในสายน้ำ จำนวน 12 ลำ
- การแสดงบนเวที
- กิจกรรมการละเล่นสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง การประกวดรำวงพื้นบ้าน
-*ขบวนฟ้อนรำต้อนรับขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน และขบวนนางนพมาศ ขบวนกระทงผ่านเส้นทางตลาดแม่กลอง สิ้นสุดที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
-*การประกวดนางนพมาศแม่-ลูก
(*มีเฉพาะวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
               
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ อุทยาน ร.2
กิจกรรมภายในงาน :
-  กิจกรรมการทำธูปและปล่อยกระทงกาบกล้วย
-  การประกวดนางนพมาศแม่-ลูก
-  การประกวดเรือไฟชิงถ้วยพระราชทาน
-  การแสดงบนเวที
-  กิจกรรมการละเล่นสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง การประกวดรำวงย้อนยุค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม 02 250 5500 ต่อ 3477 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทร 0-3475-2847-8 อีเมล tatsmsk@tat.or.th


Top