งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561

21 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561
วันที่ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน : ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กิจกรรม
- บรรยากาศการตกแต่งบ้านเรือนของชาวลำปาง ด้วยตุงและโคมไฟ พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง และการจัดทำกระทงเป็นรูปเรือสำเภา
- ขบวนประกวดสะเปารถ การประกวดสะเปาน้ำ การประกวดแม่หญิง สะเปาแก้ว-สะเปาคำ
- การจำหน่ายสินค้า OTOP
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา  ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทร 0-5422-2214 อีเมล tatlampang@tat.or.th


Top