งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2561

22 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด

งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2561
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม :  งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวด กระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวง สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร. 0-4322-7714 อีเมลล์ tatkhkn@tat.or.th


Top