ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ

28 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดงาน

วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ
28 ตุลาคม 2561  วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เขตลาดกระบัง ถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวทางน้ำ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญที่สืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูปมารับบิณฑบาตรทางเรือลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

วัดสุทธาโภชน์ โทร. 08 9987 9872

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดสุทธาโภชน์ โทร. 08 9987 9872


Top