ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9

2 พฤศจิกายน 2561 - 11 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รายละเอียด

ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9
วันที่ 2-11 พ.ย. 2561
สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  ฟื้นฟูการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และการสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำจอมพล ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทุกภาค การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา นิทรรศการและการประกวดพระเครื่อง เวทีการเดินแบบผ้าราชบุรี การประกวดร้องเพลง การอบรมความรู้ด้านอาชีพให้ประชาชน และกิจกรรมดี ๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032 261790-1


Top