งานประเพณี มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่เมืองนครฯ

7 กุมภาพันธ์ 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

นายจำเริญ ทิพญพงค์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราช เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๘๐๐ ปี และมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นนครที่ตั้งอยู่ บนความเหมาะเจาะ ของความรุ่งเรืองทางการค้าที่มาบรรจบกับความรุ่งโรจน์แห่งธรรม ก่อเกิดเอกลักษณ์มากมาย ทั้งเมือง วัฒนธรรม ทั้งทางธรรมชาติที่น่าหลงใหล คำว่านครศรีธรรมราช หมายถึงนครอันงามสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรม มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วนต่างภูมิใจร่วมผลักดัน พระบรมธาตุ สู่มรดกโลกงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ


ถือเป็นงานบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจัดต่อเนื่องมายาวนานชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบสานและพัฒนางานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นลำดับเพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก


นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประเพณีนครศรีธรรมราชเป็น ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชนประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ... ที่เมืองนคร กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672


Top