เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29 พฤศจิกายน 2561 - 10 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
สถานที่ หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม การประกวดนางงามไหม การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม การประกวดสรภัญญะ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4323 6882


Top