เทศกาลดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม

1 พฤศจิกายน 2561 - 10 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

เทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ บนความสูงกว่า 1,600 เมตรนับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณทุ่งดอกบัวตอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 5369 1108 ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3


Top