งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ

6 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ / อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

ชมการจำลองหมู่บ้านวิถีไทย ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน การออกร้านจำหน่ายผ้าทอหาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจก เครื่องเงินและเครื่องทองลายโบราณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 0 5567 1466


Top