ประกาศผลการตัดสินประกวดว่าวไทยโบราณ

20 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประกาศผลการตัดสินประกวดว่าวไทยโบราณอย่างเป็นทางการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งร่วมออกร้านงานกาชาดได้ส่งว่าวเข้าประกวด และคณะกรรมการได้มีการตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ กระทรวงแรงงาน จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท


 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะได้รับโล่พระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท


รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้รับโล่พระทานพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับโล่พระทานพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท


ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561ในพิธีเปิดงานกาชาด ณ สวนลุมพินีTop