งาน OTOP CITY 2018

15 ธันวาคม 2561 - 23 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด

งาน OTOP CITY 2018
วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมภายในงาน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การจำหน่ายสินค้า OTOP นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ การสาธิตการทำสินค้า OTOP กิจกรรมบนเวที การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้า OTOP
สอบถามข้อมูล
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
โทรศัพท์ 0 2141 6069

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด โทรศัพท์ 0 2141 6069


Top