Amazing Thailand Countdown 2019 @ Chiang Rai

31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

หอนาฬิกานครเชียงราย ถนนบรรพปราการตัดกับถนนเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

Amazing Thailand Countdown 2019 @ Chiang Rai
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 เวลา 18.00 - 01.30 น.
ณ หอนาฬิกานครเชียงราย ถนนบรรพปราการตัดกับถนนเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม
1. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2. การแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา และศิลปะร่วมสมัยแนวแฟนซี
3. การจุดพลุ และการแสดงแสง สี เสียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5


Top