Amazing Thailand Countdown 2019 @ Ratchaburi

29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณริมน้ำตรงข้ามตลาดเก่าโคยกี๊ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

Amazing Thailand Countdown 2019 @ Ratchaburi
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
บริเวณริมน้ำตรงข้ามตลาดเก่าโคยกี๊ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม
1. ถนนของขวัญ
2. กิจกรรม DIY
3. กิจกรรมส่งความสุข (ส่งโปสการ์ด/ไปรษณีย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top