งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 - 26 มกราคม 2562
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ชมกิจกรรม และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การออกร้าน สวนสนุก และมหรสพต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. 034 652166, สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี  โทร. 034 512399

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. 034 652166 สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 512399


Top