งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2562 (งานบุญเดือน 3) ในระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงมาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม พิธีถวายข้าวพืชภาค สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ แห่กองบุญถวายพระธาตุ ตักบาตรคู่อายุ ฟังพระธรรมเทศนา การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 9 วัน 9 คืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุพนมฯ โทรศัพท์ 0 4254 1051 เทศบาลตำบลธาตุพนม โทรศัพท์ 0 4254 1304 ททท.สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490-1


Top