งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ

3 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยว และนักแสวงบุญขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. จนถึง 5 เม.ย.62 หรือตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ไปจนถึง ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมายาวนาน ซึ่งตามความเชื่อที่ได้กราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมนาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิต

สำหรับ ในทุกๆปี ช่วงเทศกาลปิดป่าเปิดเขา เทศงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ รวม 60 วัน จะมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลกันมาขึ้นเขาคิชฌกูฏ เพื่อเข้าสักการะกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนลานหินกว้าง มีหินลูกบาตรคอยให้ร่มเงาบนยอดเขา ที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย จากน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร ท่ามกลางทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขา สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยือน

รวมทั้ง เป็นอานิสงส์ต่อภาคการท่องเที่ยวของ จ.จันทบุรี ในทุกๆ ด้าน ที่จะคึกคักตามมา ไม่ว่าโรงแรม, ที่พัก, ร้านอาหาร, สินค้า OTOP, ของที่ระลึก, สินค้าเกษตรแปรรูป, ผลไม้สด-แห้ง ขายสร้างรายได้แก่ชาวจันทบุรีอย่างมากมาย

โดยปีนี้ กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ปิดป่าเปิดเขา เปิดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.62 และในช่วงเทศกาลมีรถบริการขึ้น–ลงเขาเหมือนเช่นเดิม แต่เน้นรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรักษาความสะอาด และตั้งมั่นสำรวมเจริญสมาธิ ในช่วงของการเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดกระทิง โทรศัพท์ 0 3945 2056 เทศบาลตำบลพลวง โทรศัพท์ 0 3930 9281


Top