งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร

21 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

พิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านเหล่ากาชาดนิทรรศการ ขบวนรถบุปผาชาติ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแสดงแสงเสียง บารมีหลวงพ่อเพชร แห่ขบวนบัวพุทธบูชาเข้ามานมัสการหลวงพ่อเพชร กลางคืน มีการแสดงไหลเรือไฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056614977


Top