งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณศูนย์ OTOP หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบล การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของนักเรียน การแข่งขันแกะสลักไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การประกวดธิดาไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง โทร 053 - 574 - 775, 053 - 574 - 159


Top