เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่

16 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

รายละเอียด

การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมฮากกาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7424 32


Top