หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจา ปี2560

3 กุมภาพันธ์ 2560 - 12 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯและเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

รายละเอียด

หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจา ปี2560
ระหว่างวันที่ 3 - 12กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯและเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัด ชัยนาท ประจำ ปี2560 นับเป็นปีที่32 ซึ่งได้มีการริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2529 เนื่องจากหุ่นฟางนก นับ เป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือพื้นบ้านชัยนาท ที่รู้จักกันดีเพราะราษฎรส่วนใหญ่ในจังหวดชัยนาทมีอาชีพทำนา เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งและส่งขายแล้ว จะมีฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก พี่น้องเกษตรกรชาวชัยนาท จึงนำเส้นฟางเหล่านี้ มาประดิษฐ์เป็นหุ่นฟางนกในรูปแบบต่างๆ ประดับ ประดาตามถนน หรือตามแมกไม้ ข้างๆบ้านเรือนของตน จนกระทั่ง ในที่สุดกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และนา มาสู่การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัด ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก ตลอด30 ปีเศษที่ผ่านมาจุดเด่นของงาน คือ หุ่นฟางนกขนาดใหญ่ขนาดไม่ต่ำ กว่า 3 เมตร ซึ่งหน่วยงานราชการภาคเอกชน และกลุ่มชาวบ้านในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8อำเภอร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดโดยจะติดตั้งหุ่นฟางนกเหล่านี้บนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงามการประกวดหุ่นฟางนกแบ่งเป็นประเภทหุ่นฟางนกสวยงาม และประเภทหุ่นฟางนกไฮเทคจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ในวันแรกของงานในช่วงเย็น เมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว คณะกรรมการจะนา หุ่นฟางนกที่เข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท ไปตั้งในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัด ในลักษณะจัดเป็นสวนป่าและสวนดอกไมน้านาพันธุ์ประดับ ตกแต่งด้วยแสง สีตระการตาและวัสดุอุปกรณ์อย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปเซลฟี่ ให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจได้รอบบริเวณงาน

กิจกรรมที่สำคัญ
1 พิธีบวงสรวง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2560 เวลา 08.00 น. เริ่มจุดที่1ศาลหลักเมือง จุดที่2 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5หน้าศาลากลางจังหวัด และจุดที่3 ภายในสวนนกชัยนาท
2 ขบวนแห่หุ่นฟางนก วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2560 เวลา 16.00 น. จากสี่แยกแขวงทางหลวงชัยนาท (ถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท)ไปตามเส้น ทางถนนวงษ์โต ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ไปสิ้นสุด ที่ตลาดคลองถม หรือหน้าโรงเรียนจีน (มูลนิธิชัยนาทการกุศล)ขบวนแห่จะตกแต่งหุ่นฟางนกที่มีความสวยงามตระการตาและขบวนวฒั นธรรมพ้ืนบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
3 พิธีเปิดงานวันศุกร์ที่3 กมุภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.
4 การออกร้านสกุณากาชาด ตั้งอยบูริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจะมีการจา หน่ายบัตรสกุณากาชาด บัตรละ20 บาท เพื่อตักไข่สกุณากาชาด1 บัตรจะได้รับไข่ที่บรรจุรางวัลอยู่ในไข่ลูกนั้น ซึ่งผู้ซื้อบัตร มีโอกาสถูกรางวัลตั้งแต่รางวัลเล็กถึงรางวัลใหญ่ได้เช่น จักรยานยนต์ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพัดลม รถจักรยาน เป็นต้น ร้านเริ่มเปิดขายบัตร สกุณากาชาดเวลา16.00 น.และยังมีการออกสลากกาชาดการกุศล ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้จา หน่ายสลากกาชาดการกุศล ฉบับละ100 บาท
5 การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น เสรีรุ่งสว่าง,ผ่องศรีวรนุช, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, เอิร์นเดอะ สตาร์,กล้วยอาร์สยาม, หญิง ธิติกานต์ ชมฟรีทุกคืน
6 กิจกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่น การแสดงวีถิไทยและวัฒนธรรมไทย บนเวทีกลาง สนามกีฬาฯและเวทีร้านสกุณากาชาด การนมัสการรูปหล่อหลวงปู่ ศุข ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองชัยนาท สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าเกษตราคาถูก มีร้านค้ากว่า 60 บูธ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานลพบุรี
โทร.036 -770096-7 เวลา 08.30 - 16.30 น.ได้ทุกวันไม่มีวัน หยุด
Facebook Fanpage : Tat Lopburi
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท โทร. 056-411919

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036 -770096-7 เวลา 08.30 - 16.30 น.ได้ทุกวันไม่มีวัน หยุด Facebook Fanpage : Tat Lopburi ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท โทร. 056-411919


Top