งานสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่วัดถ้ำสุวรรณคูหา ประจำปี 2562

17 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียด

ชมขบวนฟ้อนรำบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช, การปั้นข้าวจี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, การแสดงมหรสพดนตรี หมอลำ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โทรศัพท์ 042372205


Top