วันช้างไทยและสะโตกช้าง

13 มีนาคม 2562 - 13 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

รายละเอียด

ในส่วนของพิธีกรรมในช่วงเช้า ประกอบไปด้วยช้างใส่บาตร และพิธีฮ้องขวัญช้าง(เรียกขวัญช้าง) หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมเดินขบวนแห่ โดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอห้างฉัตร 
มีการแข่งขันจัดซุ้มอาหารช้าง หลังจากพิธีกรรมและกิจกรรมในช่วงเช้าเสร็จสิ้น ทางสถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ผู้มาร่วมงานที่เตรียมผักและผลไม้มา นำไปวางไว้บนสะโตกอาหารช้าง เพื่อให้ช้างได้รับประทานอาหาร และกลับเข้าไปพักผ่อนในป่าต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง โทร.054-829-322


Top