ตราดรำลึก

23 มีนาคม 2562 - 27 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่5 จ.ตราด

รายละเอียด

ชมริ้วขบวนเคลื่อนไปรอบเขตเทศบาลเมืองตราด อาทิ ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่สิ่งศักดิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวตราด ประกอบด้วย พระพุทธนวราชบพิตร พระแสงราชศัสตราประจำเมืองตราด ขบวนอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองตราด และขบวนอัญเชิญฮุดโจ๊ว รวมไปถึงขบวนเอกลักษณ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราด

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ชาวจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนทำให้ฝรั่งเศสยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 หรือเมื่อ 112 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวตราดจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 บริเวณสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการจากทั้งภาครัฐและเอกชน การออกร้าน OTOP เมืองตราดการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านขนมพื้นเมือง การแสดงแสง เสียง สื่อผสม อย่างไรก็ตามการจัดงานในปีนี้ทางจังหวัดได้รณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงานอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 8001


Top