ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

31 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

การแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้งการสาธิตการวาดภาพปราสาทพนมรุ้งการประกวดรำอัปสรา ตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์0 4466 577


Top