วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เมษายน 2562 - 2 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน

รายละเอียด

ชมการแสดงพื้นบ้านต่างๆ รวมไปถึงจัดโชว์สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านของผู้ตนในจังหวัดลำพูนเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโทรศัพท์ 053510243


Top