ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

13 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

ช่วงเช้า-หน้าวิหารพระมงคลบพิตร ช่วงบ่าย-หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและรอบเกาะเมือง หน้าพระราชวังจันทรเกษม ใต้สะพานปรีดีธำรง

รายละเอียด

ตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร การปล่อยนก ปลาอยปลา ขบวนแห่นางสงกรานต์จากหน่วยงานต่างๆ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ พร้อมเบล่นน้ำสงกรานต์กับช้างในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7


Top