สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่ เมืองนครลำปาง

9 เมษายน 2562 - 13 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ประเพณีแห่สลุงหลวง จังหวัดลำปาง จะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์โดยมีการแห่สลุงหลวงขนาดใหญ่ไปรอบเมืองลำปาง เพื่อเป็นน้ำที่ผสมขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ไหลไปสรงองค์พระแก้วมรกตดอนเต้าจากพระธาตุลำปางหลวง โดยจะมีขบวนแห่มากมาย เช่น ขบวนแห่ตุง ซึ่งเป็นตุงพื้นบ้านของชาวลำปาง ขบวนเครื่องมหรสพ เครื่องดนตรีต่างๆที่จะใช้ในขบวนแห่ ตามด้วยขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าจากวันพระธาตุลำปางหลวง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ และขบวนแห่เครื่องบายศรีแบบพื้นเมืองลำปาง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่จะแต่งกายแบบพื้นเมืองที่แตกต่างๆกันออกไป ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวลำปางในสมัยก่อน และยังเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลา ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีขบวนแห่ใหม่ๆเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างความแตกต่างแต่ยังคงความเป็นพื้นเมืองของชาวลำปางอยู่ 
หลายคนคงสงสัยว่า สลุงหลวง คืออะไร โดยคำว่า สลุง คือ เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะใส่น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ทำ ด้วยโลหะเงิน สลุงหลวงของชาวลำปางเป็นการรวบรวมปัจจัยจากชาวบ้านที่ศรัทธานำเงินมาสร้างสลุงหลวงขึ้น และทำการจารึกภาษาพื้น เมืองล้านนา อยู่บนขอบด้านนอกของสลุงหลวง เพื่อให้ในงานสำคัญต่างๆของจังหวัดลำปาก 
ช่วงสงกรานต์ใครที่ยังไม่รู้จะไปเล่นน้ำหรือไปเที่ยวที่ไหน สามารถมาร่วมกิจกรรมที่จังหวัดลำปางก็ได้ ถือเป็นการพักผ่อน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดลำปางให้สืบต่อไป

- วันที่ 9-10 เมษายน  การแสดงกลองนานาชาติและการประกวดตีกลางปู่จาประเภทเดี่ยว  และประเภททีม 13 อำเภอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์  OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”
- วันที่ 11 เมษายน ภาคค่ำ การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง  เทพธิดปีใหม่เมือง ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาและการรำวงย้อนยุค ที่ลานช่วงนคร
- วันที่ 12 เมษายน ภาคเช้าแห่พระเจ้าแก้มวรกตดอนเต้า  มาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง มายังเทศบาลนครลำปาง  ภาคบ่ายการประกอบอาหาร “แกงฮังเลหม้อขางหลวง” หรือ แกงฮังเลกระทะยักษ์ การเคลื่อนขบวน “สลุงหลวง” จากถนนสายวัฒนธรรม มายังช่วงนคร สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต
วันที่ 13 เมษายน ภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รับพรปีใหม่เมือง ประกวดม้าบุปผาชาติบริเวณช่วงนคร  ภาคบ่าย จะเคลื่อนขบวนแห่ปีใหม่เมืองจากสถานีรถไฟมายังช่วงนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครลำปาง โทร.054-237-237 ท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทร.054-237-237 ต่อ 4105


Top