ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

12 เมษายน 2562 - 15 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

รายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง) กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ปี๋ใหม่เมือง”บูชาพระบรมสารีริกธาตุสรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์ ประเพณีก่อเจดีย์ทราย พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์การประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานต์ การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนาขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลี และขนทรายเข้าวัดขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053259365


Top