เทศกาลวิสาขบูชา สกลนครประจำปี 2562

26 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดป่าสุทธาวาส และ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด

ชมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา นิทรรศการวันวิสาขบูชา ร่วมเจริญศีลภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน พิธีเวียนเทียน กิจกรรมวิ่งวิสาขพุทธบูชา และกิจกรรมธรรมทัศนาจร สักการะพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสกลนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042715274-5 ททท. สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 042513490-1


Top