เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย@เชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

- การแสดงจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง
- การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
- การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารจีน สินค้า และผลิตภัณฑ์แฟชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-งานข้อมูลกิจกรรม โทรศัพท์ 02 250 5500 ต่อ 3485-3489 -ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604-5


Top