เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

4 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลหน่าจาซาไท้จื้อ

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
พิธีอัญเชิญตราประทับองค์เทพเจ้าฯ รับเสด็จเทพหน่าจาซาไท้จื้อ  พร้อมรับซองมั่งมีศรีสุข (อั่งเปา) พิธีไหว้เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) พิธีถวายพุทธบูชา (ก๊งฮุง)  เป็นการถวายพระกายาหารแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ โทรศัพท์ 038-398-381


Top