สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 3

14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา (หน้านางเงือก) จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

“สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 3” ที่จะจัดขึ้นบริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา (หน้านางเงือก) เพื่อส่งเสริมให้คู่บ่าวสาวที่ได้การรับรองสิทธิ์ต่างๆของคู่สมรสในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมั่นคงตลอดไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ประกอบด้วย การเดินขบวนแห่ขันหมาก ขบวนคู่บ่าวสาว พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร จดทะเบียนสมรส และกิจกรรมอาฟเตอร์ปาร์ตี้ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน
สำหรับคู่บ่าวสาวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส “สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 3” สามารถยื่นเอกสารได้ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล (กรณีชาวต่างชาติ) ทั้ง 2 ฝ่าย และสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสได้ที่ www.mueang-sk.go.th หรือที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-3909

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-3909


Top