มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung

14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

“มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung” ถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศ หรืออาจจะเป็นที่เดียวในโลกก็ว่าได้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องที่ประชาชนและนักท่องเทียว สนับสนุนให้ประชาชน ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความผูกพันระหว่างสามีภรรยากิจกรรมของงานในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนคู่รัก คู่สมรส จดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาเวลา 09.00 น. คู่รัก คู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณทางดำเนินเสานางเรียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้น คู่รัก คู่สมรส ประกอบพิธี บูชาบัวแปดกลีบ บริเวณสะพานนาคราช ชั้น 1 จากนั้นจูงมือกันเดินขึ้นปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนาน ชมการแสดงชุดประกอบพิธี และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทวาลัย ประจำปราสาทพนมรุ้ง ส่วนในช่วงท้ายของงาน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จะมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์พนมรุ้ง พร้อมถ่ายภาพคู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ซุ้มประดับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทรศัพท์ 044 628119, 063 903 7738


Top