งานเติมรักวันวานย่านเก่าวังกรด

14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

ตลาดย่านเก่าวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

กิจกรรม 
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสพิธีแห่ขันหมากที่ย่านเก่าวังกรด และจดทะเบียนสมรสที่ตึกหลวงประเทืองคดี และกิจกรรมฉลองสมรส
     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5661 1611


Top