ประเพณีปิดทองไหว้พระเพ็ญเดือน 3 วัดเขารูปช้าง

16 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

วัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร

รายละเอียด

ทำบุญตักบาตรพระอรหันต์ (ตักบาตรเหรียญ) เดินขึ้นเขานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองไหว้พระในวิหารหลวงพ่อหลวงพ่อสาครสักระรอยพระพุทธบาทสี่รอย พิธีห่มผ้าพระธาตุ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมสินค้า OTOP และสินค้าการเกษตร การแสดงแสง เสียง ประวัติศาสตร์เขารูปช้าง และการแสดงพื้นบ้าน, มหรสพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลเขารูปช้าง (กองการศึกษา) โทร. 056 674220


Top